ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

3 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น” และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน