ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

3 ธ.ค.64 เวลา 10.30 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ถนนท่าเรือพลเจริญ ด้านข้างสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี