ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

3 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา ตรงข้ามตลาดประมงพื้นบ้าน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี