ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2567

3 ม.ค.67 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรเติมบุญสร้างสะพานบุญให้ผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เกิดความสงบทางจิตใจ ลดความเครียด และเพื่อให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การถวายสังฆทาน ถวายยารักษาโรค และกรวดน้ำ