ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

30 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ดำเนินการตรวจแถวเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที