ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

30 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจาระไม่ได้ จำนวน 110 ราย