ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

30 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน