ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

เนื่องด้วย ได้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบสังคมบริเวณสะพานชลมารวิถีฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดยมีนายอำเภอเมืองชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลตำบลเสม็ด เทศบาลตำบลบางทราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

“โดยที่ประชุมมีมติ ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าใดๆบนสะพานและกำหนดการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมแก้ไขปัญหาร้านค้า , การนั่งดื่มแอลกอฮอล์ , การจับสัตว์น้ำและการจอดรถกีดขวางการจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”

และ (วันนี้) 30 ม.ค.66 เวลา 17.00 น. นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานการปล่อยแถวการประชาสัมพันธ์แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบสังคมบริเวณสะพานชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลตำบลเสม็ด เทศบาลตำบลบางทราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการจัดระเบียบของร้านค้าผู้จำหน่ายอาหาร รวมไปถึงแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว