ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

30 ส.ค.66 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และอาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน