ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

30 เม.ย.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและชุมชน” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน