ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

31 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้