ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

31 ส.ค.64 เวลา 11.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามชุมชน (Community isolation) ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่มีอาการไม่หนักมาก โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับฯ