ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

31 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาสตรี” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน