ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

4 ก.ค.67 เวลา 14.00 น.นางจิตติมา จุกสีดา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ สระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี