ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

4 ต.ค.64 เวลา 04.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิงและรถไฟส่องสว่าง เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยบ่ายพลนำและซอยกลป้อมค่ายเขตเทศบาลเมืองชลบุรี