ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

4 ต.ค.65 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี