ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

4 ต.ค.66 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ดำเนินการตรวจสอบรถดับเพลิง ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับสถานการณ์อัคคีภัยอาจเกิดขึ้นได้