ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

4 เม.ย.66 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ตัวแทนผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน 2566) เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา บริเวณโดยรอบวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี