ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

5 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมฯ และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน