ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

5 ก.พ.67 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรเติมบุญร่วมสร้างสะพานบุญให้ผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เกิดความสงบทางจิตใจ ลดความเครียด และเพื่อให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การถวายสังฆทาน ถวายยารักษาโรค และกรวดน้ำ