ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

5 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมารับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าของโครงการต่างๆเช่น ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 361 (ถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง รวมไปถึงโครงการก่อสร้างพื้นที่รับน้ำ บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน