ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

5 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และนมกล่อง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีน Pfizer ในครั้งนี้