ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

5 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 รับเงินสมทบจากสมาชิกเก่าและเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน