ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

5 เม.ย.65 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการสร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี