ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

6 ก.ค.66 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี และปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ และโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ ตลาดนัดซอย 9

*โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของฯ ครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนบ้านห้วยทวน