ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกให้บริการตัดผมสำหรับคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการปัตตาเลี่ยนสานใจจากเพื่อนสู่เพื่อนผู้พิการ

หากประชาชนท่านใดที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน และมีคนพิการ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกไปตัดผมได้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 083-2522021 ในวันและเวลาราชการ