ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน (วันที่ 2) หลักสูตร “Content Creator” การสร้างตัวตนในตลาดออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทันแอปพลิเคชันบริการเครือข่ายสังคม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขยายผลเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นายสรยุทธ อังคณานุกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน