ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

6 ต.ค.64 เวลา 15.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้ สาธิต พร้อมให้ปฏิบัติ การตรวจคัดกรองตนเองในการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ด้วยวิธีการแบบเร่งด่วน โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) ให้กับผู้ประกอบการแผงค้าในตลาดนัดซอย 9 เพชรสยาม และตลาดนัดซอย 9