ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

6 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ออกให้บริการตัดผมสำหรับคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ “ปัตตาเลี่ยนสานใจจากเพื่อนสู่เพื่อนผู้พิการ” ซึ่งมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ ลงที่พื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง

หากประชาชนท่านใดที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน และมีคนพิการ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกไปตัดผมได้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 083-2522021 ในวันและเวลาราชการ