ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

6 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี