ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

6 ม.ค.65 เวลา 16.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบจักรยานให้กับโรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) และโรงเรียนบ้านหนองตะโก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565