ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

7 ก.ค.65 เวลา 14.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เลขานุการนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 2” ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน