ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

7 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อนการประชุมได้มีการไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู หลังจากนั้นเป็นการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและการระดมความคิดเห็นและนำเสนอแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป