ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

7 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการทาสีทางม้าลาย เพื่อสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เดินข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)