ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

7 มี.ค.65 เวลา 13.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานงานรักษาความสะอาด เข้าร่วมโครงการผลิตน้ำยาชีวภาพ โดยวิทยากรจากคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดม ณ ศูนย์สันติภูมิ เทศบาลเมืองบ้านสวน