ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

7 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมการตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า บริเวณรั้วสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ถนนพระยาสัจจา เนื่องจากที่ผ่านมาการตั้งร้านค้าจะทิ้งขยะ คราบน้ำมัน เศษอาหาร คราบสกปรกอื่นๆ ไว้ตามฟุตบาทและรั้วสำนักงานฯ จึงได้เรียนเชิญผู้ประกอบการร้านค้า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สภ.เมืองชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองบ้านสวน มาร่วมปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน พร้อมกับรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการร้านค้า ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน