ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

7 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เพิ่มทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเกษมวิทย์ โรงเรียนธารทิพย์วิทยา และโรงเรียนเพชรพิทยาคม จำนวน 145 คน ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองบ้านสวน