ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

7 เม.ย.65 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ และโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ สำนักสงฆ์เขาน้อย*โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของฯครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักชีนารีวงศ์