ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

8 ก.ค.67 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี