ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

8 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ สำนักช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ้านสวน