ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

8 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพถนนที่ชำรุด และเพิ่มประสิทธิภาพของท่อระบายน้ำให้มีการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ภายในซอยบ้านสวน – สุขุมวิท 22 (มุกหอม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน