ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

8 ธ.ค.66 เวลา 08.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน