ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

8 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมงานประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นของตนเอง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน