ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

8 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชวินโรจน์ ปิติมนตรีกุล สมาชิกสภาเทศบาล นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายสมหมาย โคตรโสภา ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากภายในซอยบ้านสวน – ศุขประยูร 19 โดยการสร้างบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเชื่อมไปยังท่อระบายน้ำของเทศบาลฯ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ