ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

8 มี.ค.65 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ดำเนินการตรวจแถวเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชน เมื่อเกิดเหตุสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน และมอบหมวกแก๊ปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯทุกท่าน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านสวน แห่งที่ 1