ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

8 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มาศึกษาดูงานในหัวข้อ “ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและควบคุมโรค” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน