ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

8 มี.ค.66 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน