ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

8 ม.ค.67 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน