ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

9 ก.พ.67 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ไหว้ตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน