ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

9 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้สำนักช่าง ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน